Quantia dels Premis


Cada modalitat de participació te un premi del jurat de 1300€ i un premi del públic de 450€.

A més, hi ha modalitats que tenen el premi “Max 20″ de 1300€ que s’otorga a la millor obra audiovisual realitzada per un menor de 20 anys.

Premis

Per a cada una de les següents modalitats:

DOCUMENTAL

FICCIÓ

VIDEOCLIP

CONCURS 2 MINUTS AL DIA

Premi jurat 1300€Premi del public 450€

+ 1 Premi especial

A la millor de les obres presentades realitzada per un jove menor de 20 anys,

en les següents modalitats:

DOCUMENTAL

FICCIÓ

VIDEOCLIP

Premi Max20 de 1300€