2 minuts en 1 dia: AMORS GALLS


Obra presentada per: David Puig Díaz


Participants:
Una obra de David Puig, Mar González, Claudio Farelo, Jordi Bulbena, Josh Climent, Albert Díaz, Aida Cabré, Sara Ruíz, Elisabet Molet i Roser Batalla.