Què és VisualSound?


El Festival Barcelona VisualSound és un espai d’exhibició i una plataforma de promoció per a la gent jove artista i creadora de l’àmbit audiovisual.

El Barcelona VisualSound aposta per les persones joves, per la seva presència a diferents barris de la ciutat, per la diversitat de formats i disciplines audiovisuals i per donar cabuda a públics i persones creatives amb sensibilitats diferents.

La Competició del Festival reparteix 8.200€ en premis en diferents modalitats de participació -categories i concursos- i un premi especial “Premi Especial MAX 20”:

   • Categoria Documental
   • Categoria Ficció
   • Categoria Videoclip
  • Concurs 2 minuts en 1 dia

El jurat, format d’acord amb la clàusula vuitena de les bases generals, premiarà la millor obra de cada categoria d’acord amb els criteris de valoració establerts. El Premi jurat per cada categoria i concurs està dotat amb 1300€.

Cada categoria tindrà un premi del públic que es decidirà a favor d’aquelles obres que rebin major percentatge de vot en les sessions de projecció respectives. El Premi públic per a cada categoria i concurs està dotat amb 450€.

Cada categoria tindrà un premi especial “MAX20” del jurat que es decidirà a favor d’aquelles obres presentades per el o la director/a i/o el realitzador/a nascuts/da a partir de l’1 de gener de 1998. El premi especial “MAX20” per a cada categoria està dotat amb 400€.

Els premis del jurat, del públic i MAX20 d’una mateixa categoria podran recaure en una mateixa obra.

OBJECTIUS

Esdevenir una plataforma de difusió de la creació en l’àmbit audiovisual de la ciutat.

Promocionar i difondre a joves creadors i creadores en l’àmbit audiovisual.

Introduir a persones amb inquietuds creatives en l’àmbit audiovisual a través d’una programació atractiva i novedosa.

Convertir el Festival en un esdeveniment de referència per a noves propostes en el camp audiovisual.

PÚBLIC OBJECTIU

El Festival està destinat a joves creadors i creadores del món audiovisual principalment de la ciutat, però que també arriba a joves creadors i creadores de tota Catalunya i d’arreu de l’Estat espanyol. Pretén vol donar entrada als joves que s’inicien en el món de la producció audiovisual.