Requisits de les obres


Tal i com es preveu a la base cinquena de les Bases Generals, les obres presentades han d’haver estat produïdes a partir de l’1 de gener de 2018.

El Jurat podrà rebutjar les obres que no ofereixin garanties tècniques per a la seva projecció. Igualment, el Jurat podrà excloure aquelles obres el contingut de les quals, a criteri del mateix Jurat, vulneri la dignitat humana i/o promoguin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

És aconsellable acompanyar de subtítols l’obra si aquesta inclou continguts en algun idioma que no sigui català o castellà.

Durada màxima de les obres (incloent els crèdits):

  • Documental: 30 minuts
  • Ficció: 15 minuts
  • Videoclip*: 10 minuts

* S’enten com a Videoclip, tota aquella creació concebuda per donar suport visual a una producció musical original.

Format de presentació de les obres: A la fitxa d’inscripció s’haurà d’adjuntar l’enllaç de l’obra en format que es pugui visualitzar descarregar amb facilitat i la contrasenya, si en té.